2003-10

2003-2005 Γ’ και Δ’ Εθνική

2005 – 2008 Β’ Εθνική (Α’ μέρος)

2005 – 2008 Β’ Εθνική (Β’ μέρος)

2005 – 2008 Β’ Εθνική (Γ’ μέρος)

2005 – 2008 Β’ Εθνική (Δ’ μέρος)

2008 – 2010 Γ΄ Εθνική